interact s.r.o.

interact s.r.o.
Haburská 37
821 01 Bratislava
info@interact.sk
IČO: 36808814
IČ DPH: SK2022420466
zapísaný v MS Bratislava III,
Oddiel: Sro, Vložka č.: 47085/B